logo firmyOKNOROLLlogo firmy OKNOROLL
###

Świadectwo kwalifikacyjne, urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV:


Świadectwo kwalifikacyjne


Zaświadczenie ukończenia szkolenia w firmie PORTOS:


certyfikat portos


Certyfikat ukończenia kursu KNIPPING:


certyfikat KNIPPING


Certyfikat BIG TOR:


certyfikat big tor


Certyfikat BIG TOR:


certyfikat big tor
copyright © 1993-2017 OKNOROLL